भगवान शिव शतनाम-नामावली स्तोत्रम्! (Shri Shiv Stotram Sat Namavali)

ॐ शिवाय नमः ॥

ॐ महेश्वराय नमः ॥

ॐ शंभवे नमः ॥

ॐ पिनाकिने नमः ॥

ॐ शशिशेखराय नमः ॥

ॐ वामदेवाय नमः ॥

ॐ विरूपाक्षाय नमः ॥

ॐ कपर्दिने नमः ॥

ॐ नीललोहिताय नमः ॥

ॐ शंकराय नमः ॥ १० ॥
ॐ शूलपाणये नमः ॥


ॐ खट्वांगिने नमः ॥


ॐ विष्णुवल्लभाय नमः ॥


ॐ शिपिविष्टाय नमः ॥


ॐ अंबिकानाथाय नमः ॥


ॐ श्रीकंठाय नमः ॥


ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॥


ॐ भवाय नमः ॥


ॐ शर्वाय नमः ॥


ॐ त्रिलोकेशाय नमः
॥ २० ॥ॐ शितिकंठाय नमः ॥

ॐ शिवाप्रियाय नमः ॥

ॐ उग्राय नमः ॥

ॐ कपालिने नमः ॥

ॐ कौमारये नमः ॥

ॐ अंधकासुर सूदनाय नमः ॥

ॐ गंगाधराय नमः ॥

ॐ ललाटाक्षाय नमः ॥

ॐ कालकालाय नमः ॥

ॐ कृपानिधये नमः ॥ ३० ॥
ॐ भीमाय नमः ॥


ॐ परशुहस्ताय नमः ॥


ॐ मृगपाणये नमः ॥


ॐ जटाधराय नमः ॥


ॐ क्तेलासवासिने नमः ॥


ॐ कवचिने नमः ॥


ॐ कठोराय नमः ॥


ॐ त्रिपुरांतकाय नमः ॥


ॐ वृषांकाय नमः ॥


ॐ वृषभारूढाय नमः
॥ ४० ॥ॐ भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः ॥

ॐ सामप्रियाय नमः ॥

ॐ स्वरमयाय नमः ॥

ॐ त्रयीमूर्तये नमः ॥

ॐ अनीश्वराय नमः ॥

ॐ सर्वज्ञाय नमः ॥

ॐ परमात्मने नमः ॥

ॐ सोमसूर्याग्नि लोचनाय नमः ॥

ॐ हविषे नमः ॥

ॐ यज्ञमयाय नमः ॥ ५० ॥
ॐ सोमाय नमः ॥


ॐ पंचवक्त्राय नमः ॥


ॐ सदाशिवाय नमः ॥


ॐ विश्वेश्वराय नमः ॥


ॐ वीरभद्राय नमः ॥


ॐ गणनाथाय नमः ॥


ॐ प्रजापतये नमः ॥


ॐ हिरण्यरेतसे नमः ॥


ॐ दुर्धर्षाय नमः ॥


ॐ गिरीशाय नमः
॥ ६० ॥ॐ गिरिशाय नमः ॥

ॐ अनघाय नमः ॥

ॐ भुजंग भूषणाय नमः ॥

ॐ भर्गाय नमः ॥

ॐ गिरिधन्वने नमः ॥

ॐ गिरिप्रियाय नमः ॥

ॐ कृत्तिवाससे नमः ॥

ॐ पुरारातये नमः ॥

ॐ भगवते नमः ॥

ॐ प्रमधाधिपाय नमः ॥ ७० ॥
ॐ मृत्युंजयाय नमः ॥


ॐ सूक्ष्मतनवे नमः ॥


ॐ जगद्व्यापिने नमः ॥


ॐ जगद्गुरवे नमः ॥


ॐ व्योमकेशाय नमः ॥


ॐ महासेन जनकाय नमः ॥


ॐ चारुविक्रमाय नमः ॥


ॐ रुद्राय नमः ॥


ॐ भूतपतये नमः ॥


ॐ स्थाणवे नमः
॥ ८० ॥ॐ अहिर्भुथ्न्याय नमः ॥

ॐ दिगंबराय नमः ॥

ॐ अष्टमूर्तये नमः ॥

ॐ अनेकात्मने नमः ॥

ॐ स्वात्त्विकाय नमः ॥

ॐ शुद्धविग्रहाय नमः ॥

ॐ शाश्वताय नमः ॥

ॐ खंडपरशवे नमः ॥

ॐ अजाय नमः ॥

ॐ पाशविमोचकाय नमः ॥ ९० ॥
ॐ मृडाय नमः ॥


ॐ पशुपतये नमः ॥


ॐ देवाय नमः ॥


ॐ महादेवाय नमः ॥


ॐ अव्ययाय नमः ॥


ॐ हरये नमः ॥


ॐ पूषदंतभिदे नमः ॥


ॐ अव्यग्राय नमः ॥


ॐ दक्षाध्वरहराय नमः ॥


ॐ हराय नमः
॥ १०० ॥ॐ भगनेत्रभिदे नमः ॥

ॐ अव्यक्ताय नमः ॥

ॐ सहस्राक्षाय नमः ॥

ॐ सहस्रपादे नमः ॥

ॐ अपपर्गप्रदाय नमः ॥

ॐ अनंताय नमः ॥

ॐ तारकाय नमः ॥

ॐ परमेश्वराय नमः ॥ १०८ ॥