मुकुन्द माधव गोविन्द बोल - भजन (Mukund Madhav Govind Bol Bhajan)

मुकुन्द माधव गोविन्द बोल ।

केशव माधव हरि हरि बोल ॥राम राम बोल, राम राम बोल ।

शिव शिव बोल, शिव शिव बोल ॥नारायण बोल, नारायण बोल ।

केशव माधव हरि हरि बबोल ॥मुकुन्द माधव गोविन्द बोल ।

केशव माधव हरि हरि बोल ॥